C5CG0GF1 - 206

DEMONTAŻ/MONTAŻ SZYBA PRZEDNICH DRZWI

1 - DEMONTAŻ

Otworzyć drzwi .

Opuścić szybę na około dwie trzecie swojego skoku .

Zdemontować :


Zdemontować :

Wyjąć szybę (2) z mechanizmu podnośnika szyby, popychając ją (A) przy pomocy płaskiego śrubokręta .

Pociągnąć szybę do góry od zewnątrz drzwi .

2 - MONTAŻ

KONIECZNIE : zamontować nowe elementy uszczelniające bez zagięć lub pęknięć; płaszczyzna styku na płycie drzwi musi być nieskazitelnie czysta; przejechać rolką po częściach folii służącej do klejenia; zalecenia te są konieczne, gdyż pozwalają na uniknięcie przedostania się wody, kurzu lub hałasu .

Postępować w odwrotnej kolejności jak podczas demontażu .