C5CG0NK1 - 206

DEMONTAŻ/MONTAŻ SZYBA TYLNA

1 - NIEZBĘDNE CZĘŚCI


[1] : Dolne podkładki (x 2) .

[2] : Górne podkładki (x 2) .

2 - DEMONTAŻ

2 - 1 - PRZY ZAMKNIĘTYCH DRZWIACH BAGAŻNIKA


Zabezpieczyć taśmą klejącą wszystkie cztery narożniki oraz część dolną otworu okiennego (1) .

Zdemontować : Ramię wycieraczki szyby .

2 - 2 - OTWARTE DRZWI BAGAŻNIKA OTWIERANE DO GÓRY

Zabezpieczyć :

Zdemontować :

2 - 3 - WYCIĘCIE PIERWSZEJ STREFY (A) W KIERUNKU (B)


UWAGA : podczas cięcia uważać, aby przewód nie ocierał się o opadniętą krawędŒ wrębu .

Przeprowadzić szydło przez pasmo kleju w kierunku od wewnątrz na zewnątrz w (A) .

Nawlec strunę tnącą na szydło i przełożyć go do środka (około 50 cm) .

NAWLEC STRUNĘ TNĄCĄ NA URZĄDZENIE NAWIJAJĄCE [1A] I DOKRĘCIĆ .

Przeprowadzić strunę tnącą pod szybą (A) w kierunku (B) .

Przeprowadzić szydło przez pasmo kleju w kierunku od wewnątrz na zewnątrz w (B) .

Przewlec strunę tnącą przez szydło i przełożyć do środka .

Zamocować końcówkę przewodu na przegubie (2 ) .


Zmienić położenie urządzenia nawijającego jak pokazano na rysunku a następnie zainstalować krążek kierujący .

Przeciągnąć strunę jak pokazano na rysunku .

Kontynuować wycinanie szyby aż do momentu gdy struna tnąca przestanie być prowadzona przez krążek kierujący .


Kontynuować wycinanie jak pokazano na rysunku, w takich samych warunkach jak poprzednio .


Kontynuować wycinanie jak pokazano na rysunku, w takich samych warunkach jak poprzednio (Aż do punktu (B)) .

2 - 4 - WYCIĘCIE DRUGIEJ STREFY (B) W KIERUNKU (A)


Przeprowadzić szydło przez pasmo kleju w kierunku od wewnątrz na zewnątrz w (B) .

Nawlec strunę tnącą na szydło i przełożyć go do środka (około 50 cm) .

NAWLEC STRUNĘ TNĄCĄ NA URZĄDZENIE NAWIJAJĄCE [1A] I DOKRĘCIĆ .

Przeprowadzić strunę tnącą pod szybą (B) w kierunku (A) .

Przeprowadzić szydło przez pasmo kleju w kierunku od wewnątrz na zewnątrz w (A) .

Przewlec strunę tnącą przez szydło i przełożyć do środka .

Zamocować końcówkę przewodu na przegubie (3 ) .


Zmienić położenie urządzenia nawijającego jak pokazano na rysunku a następnie zainstalować krążek kierujący .

Przeciągnąć strunę jak pokazano na rysunku .

Kontynuować wycinanie szyby aż do momentu gdy struna tnąca przestanie być prowadzona przez krążek kierujący .


Zmienić położenie urządzenia nawijającego jak pokazano na rysunku i kontynuować cięcie .


Zmienić położenie urządzenia nawijającego jak pokazano na rysunku a następnie zainstalować krążek kierujący .

Przeciągnąć strunę jak pokazano na rysunku .

Kontynuować wycinanie aż do momentu gdy struna tnąca przestanie być prowadzona przez krążek kierujący; następnie należy zdjąć krążek kierujący i kontynuować wycinanie .


Kontynuować wycinanie jak pokazano na rysunku, w takich samych warunkach jak poprzednio .

UWAGA : do wykonania następnej operacji 2 konieczne są dwie osoby (aby odzyskać szybę) .


Kontynuować wycinanie jak pokazano na rysunku, w takich samych warunkach jak poprzednio (Aż do punktu (A)) .

ZDEMONTOWAĆ SZYBĘ PRZY POMOCY SSAWEK [4] .

2 - 5 - PRZYGOTOWANIA DO MONTAŻU SZYBY

W przypadku szyby wyciętej bez żadnego uszkodzenia .

W przypadku ponownego użycia nieuszkodzonego szkła :

Pozostałości środka służą za warstwę podkładową i zapewniają przyleganie nakładanego środka klejącego i uszczelniającego .

UWAGA : na powierzchnię przeznaczoną do klejenia nie należy nakładać farby podkładowej ani też używać rozpuszczalnika .

W przypadku nowego szkła :

CZAS SCHNIĘCIA : OKOŁO 10 MINUT .

Wykończony wręb przedniej szyby :

CZAS SCHNIĘCIA : OKOŁO 10 MINUT .

2 - 6 - PRZYGOTOWANIE NA DRZWIACH BAGAŻNIKA


Umieścić podkładki [1] w C na drzwiach bagażnika otwieranych do góry .

Umieścić podkładki [2] w D na drzwiach bagażnika otwieranych do góry ; Umocować podkładki przy pomocy niewielkiej grudki masy uszczelniającej .

Uważać na kierunek montażu podkładek [2] .

Zdjąć taśmę przylepną z podkładek [2] .

2 - 7 - ZAŁOŻENIE SZYBY NA DRZWIACH BAGAŻNIKA


Potrzebne są dwie osoby aby umieścić i ustawić szybę w drzwiach bagażnika otwieranych do góry .

NAJPIERW WYRÓWNAĆ SZYBĘ NA GÓRZE DRZWI BAGAŻNIKA OTWIERANYCH DO GÓRY + (KĄTY) I PRZYŁOŻYĆ JĄ DO PODKŁADEK [2] DOCISKAJĄC ABY UPEWNIĆ SIĘ, ŻE PODKŁADKI PRZYKLEIŁY SIĘ [2] DO SZYBY .

W górnej i bocznej części przykleić taśmę klejącą służącą za wzorce przy ostatecznym ustawieniu szyby .

Przeciąć taśmę montażową ; Zdemontować tylną szybę .

3 - MONTAŻ


Przygotować pistolet wytłaczający z zespołem mieszalnika żywicy .

Użyć dyszy z zestawu do klejenia .

Odciąć końcówkę dyszy na 8 mm na wysokości 12 mm (PRZY POMOCY SZCZYPIEC [7]) .

Nałożyć warstwę kleju :

KONIECZNIE : CZAS POMIĘDZY POKRYCIEM MASĄ KLEJĄCĄ SZYBY A USTAWIENIEM JEJ NA POJEźDZIE NIE POWINIEN PRZEKRACZAĆ 8 MIN (dla masy klejącej o krótkim czasie wiązania) .


Do wykonania operacji montażu potrzebne są dwie osoby .

POŁOŻYĆ SZYBĘ W OTWORZE NA WPROST PUNKTÓW ORIENTACYJNYCH (Przy pomocy ssawek [4] ) .

WYWOŁAĆ STAŁY NACISK PRZY POMOCY PRZYSSAWEK LINOWYCH [5] .

POZOSTAWIĆ DO WYSCHNIĘCIA W ZALEŻNOŚCI OD ZESTAWU KLEJĄCEGO .

Postępować w odwrotnej kolejności jak podczas demontażu .

Sprawdzić :