C5CG0TF1 - 206

DEMONTAŻ/MONTAŻ MECHANIZM OTWARCIA PRZEDNICH DRZWI

1 - DEMONTAŻ

Zamontować szybę .

Zdemontować :


Wypiąć cięgno (1) połączenia na zewnętrznym uchwycie .


Zdemontować wewnętrzny układ sterowania (2) pociągając uchwyt w stronę zawiasów .

Odłączyć spinkę (3) .

Zdemontować mocowania (4) .


Odblokować : Połączenie elektryczne (5) .

Wypiąć to złącze z modułu sterowania .

Wyjąć zespół mechanizmu (A) obracając go w celu wyjęcia występu blokady .

Przełożyć zespół przez otwór (B) .

2 - MONTAŻ

UWAGA : podłączyć wiązkę elektryczną modułu sterowania po demontażu (zablokować złącze naciskając) (w zależności od wyposażenia) .

KONIECZNIE : zamontować nowe elementy uszczelniające bez zagięć lub pęknięć ; płaszczyzna styku na płycie drzwi musi być nieskazitelnie czysta, przeprasować wałkiem miejsca folii uprzednio sklejone .

KONIECZNIE : zalecenia te są konieczne, gdyż pozwalają na uniknięcie przedostania się wody, kurzu lub hałasu .

Postępować w odwrotnej kolejności jak podczas demontażu .