C5CG0VF1 - 206

DEMONTAŻ/MONTAŻ SZYBA PRZEDNIA

1 - NARZĘDZIA OSZKLENIE

1 - 1 - PRZYRZĄDY


[1] Zespół : Elektryczny nóż FEIN .

Skład zestawu :


[2] Zespół : Elektryczny nóż EQUALIZER .

Skład zestawu :


[3] Ściągacz ramienia wycieraczki (-).1335 .


Przyssawki przegubowe [4] .


Przyssawki na linach [5] .

1 - 2 - ZESTAW DO KLEJENIA


[6] Zestaw do klejenia (szybkoschnący) :

[7] pistolet .

Użytkowanie :


[8] Zestaw do klejenia (szybkoschnący) :

[9] pistolet .

UWAGA : można użyć następujących jednoskładnikowych zestawów do klejenia .


[10] Pneumatyczny pistolet .


[11] Podgrzewacz wkładu (Do podgrzewania wkładów ultraszybkich) .


Zestaw do klejenia :

1 - 3 - OPRZYRZĄDOWANIE SPECJALNE


[12] Ostrze o kształcie u nr 79 .

[13] Ostrze łopatkowe nr 146 .


[14] Zestaw podkładek podtrzymujących przednią szybę (W skrzynce (-).1347) .

2 - DEMONTAŻ


Zdemontować :


Zdemontować :

Przykleić odcinki taśmy samoprzylepnej na górze i na dole, które posłużą póŒniej jako punkty odniesienia przy końcowym mocowaniu przedniej szyby .

Przeciąć taśmę montażową .

KONIECZNIE : czujnik deszczu : przewód zasilający przymocować do konsoli sufitowej przy pomocy taśmy samoprzylepnej, by nie zniszczyć go podczas wycinania przedniej szyby .

UWAGA : w czasie przeprowadzania następujących operacji należy założyć rękawice i ochronne okulary .


Na nóż elektryczny założyć ostrze [12] .


Wprowadzić ostrze w pasmo kleju w górnej części przedniej szyby .


Kierunek cięcia (A - B - C) .

UWAGA : odciąć jedynie części boczne i dolne od zewnątrz .


*CD : Prawa strona .

*CG : Z lewej strony .

Zamocować podkładki podtrzymujące [14] w D aby podtrzymać i ustawić przednią szybę podczas montażu .

Kontynuować operację wycinania w górnej części przedniej szyby, cały czas od zewnątrz .

Zdemontować przednią szybę .

2 - 1 - PRZYGOTOWANIE WRĘBU I PRZEDNIEJ SZYBY

Osłonić tablicę rozdzielczą .

Na nóż elektryczny założyć ostrze [13] N°146 .

Wyrównać warstwę kleju na przedniej szybie oraz na wrębie .

UWAGA : w przypadku wymiany przedniej szyby : umieścić szybę w otworze nadwozia; przykleić odcinki taśmy samoprzylepnej na górze i na dole, które posłużą póŒniej jako punkty odniesienia przy końcowym mocowaniu przedniej szyby .

Wykonać zaprawki antykorozyjne .

Odtłuścić wręb i przednią szybę środkiem wybranym z zestawu do klejenia .

Pozostawić do wyschnięcia przez 10 min .

Nałożyć farby podkładowe do blachy i szkła wybrane z zestawu do klejenia .

Umieścić podkładki dystansowe we wskazanych miejscach w dolnym wgłębieniu na szybę .

3 - MONTAŻ


Przygotować pistolet wytłaczający z zespołem mieszalnika żywicy .

Użyć dyszy z zestawu do klejenia .

Nałożyć warstwę kleju :

Zamontować kształtownik (7) na przedniej szybie .

KONIECZNIE : czas pomiędzy pokryciem masą klejącą szyby a ustawieniem jej na pojeŒdzie nie powinien przekraczać 8 min (dla masy klejącej o krótkim czasie wiązania) .


Położyć szybę w otworze na wprost punktów orientacyjnych H (Przy pomocy ssawek [4]) .

Wywołać stały nacisk przy pomocy przyssawek linowych [5] .

Pozostawić do wyschnięcia w zależności od zestawu klejącego .

Zdemontować podkładki [14] podtrzymujące szybę .

Po wykonaniu powyższych czynności : .

Postępować w odwrotnej kolejności jak podczas demontażu .