C5CG0WF1 - 206

DEMONTAŻ/MONTAŻ PRZEWODY MECHANIZMU OTWIERANIA ZASŁONY ZACIEMNIAJĄCEJ

KONIECZNIE : położyć zasłonę zaciemniającą w jej schowku .

Zdemontować okładzinę dachu .

Zdemontować podzespół zasłony zaciemniającej .

Zdemontować żaluzje zasłony zaciemniającej .

1 - DEMONTAŻ


Zdemontować :


Odczepić prowadnice (4) wózków (5) przy pomocy śrubokręta .

Zdemontować 6 pozostałe prowadnice .

Rozłączyć przewody (6) prawej i lewej szyny (7) .

2 - MONTAŻ

UWAGA : prowadnice boczne oraz linki prawa i lewa nie są identyczne .

Montaż przewodów .


Przed zamontowaniem nasmarować nowe przewody (6) .

Zamontować przewody (6) w szynach im odpowiadających .

Połączyć ponownie schowek z szynami montując 4 nity .

Montaż prowadnic na szynie .


Zacisnąć prowadnicę (4) na jej wózku (5) na odpowiadającej mu szynie a następnie podłączyć trzy pozostałe .

Rozpocząć identyczną operację na drugiej szynie .

UWAGA : przed montażem 4 żaluzji, sprawdzić czy wszystkie prowadnice znajdują się w odpowiadających im szynach .

Zamontować 4 żaluzje zachowując kierunek ich montażu .

Zamontować silnik .

Sprawdzić działanie i położyć żaluzje w schowku .

Kontynuować operacje montażu w kolejności odwrotnej do czynności demontażowych .