C5CG0XF1 - 206

DEMONTAŻ/MONTAŻ ŻALUZJE ZASŁONY ZACIEMNIAJĄCEJ

KONIECZNIE : położyć zasłonę zaciemniającą w jej schowku .

Zdemontować okładzinę dachu .

Zdemontować podzespół zasłony zaciemniającej .

UWAGA : aby wykonać następująca czynność, należy umocować podzespół zasłony zaciemniającej na czystym wsporniku .

1 - DEMONTAŻ

Zamknąć ponownie zasłonę zaciemniającą za pomocą jej silnika i pozostawić ją otwartą na około 40 mm .

UWAGA : demontaż żaluzji zasłony zaciemniającej wykonuje się od przodu do tyłu pojazdu .


Osadzić żaluzje (1) na bocznej prowadnicy (2) wygiąć je na środku i wyjąć z ich prowadnic .

2 - MONTAŻ

UWAGA : montaż żaluzji zasłony zaciemniającej wykonuje się od tyłu do przodu; należy przestrzegać kierunku montażu ( zgrubienie żaluzji do tyłu) .

Kontynuować montaż kolejnych żaluzji .

Sprawdzić prawidłowość działania .

Kontynuować operacje montażu w kolejności odwrotnej do czynności demontażowych .