C5CG0YF1 - 206

DEMONTAŻ/MONTAŻ PODZESPÓŁ ZASŁONY ZACIEMNIAJĄCEJ

KONIECZNIE : położyć zasłonę zaciemniającą w jej schowku .

Zdemontować okładzinę dachu .

1 - DEMONTAŻ


Odłączyć połączenie elektryczne .

Zdemontować :

UWAGA : do wykonania następnej operacji potrzebne są dwie osoby .


Odpiąć podzespół (3) w przedniej części (strefy A i B) i wyciągnąć go przez tył pojazdu .

2 - MONTAŻ


Osadzić podzespół (3) wykorzystując kołki ustalające przedni (4) i tylny (5) .

Kontynuować operacje montażu w kolejności odwrotnej do czynności demontażowych .