C5CG0ZF1 - 206

DEMONTAŻ/MONTAŻ SILNIK ELEKTRYCZNEJ ZASŁONY ZACIEMNIAJĄCEJ

1 - DEMONTAŻ

Otworzyć zasłonę zaciemniająca .

Zdemontować :

Zdjąć wykładzinę dachu z uszczelek przednich drzwi .

UWAGA : opuścić wykładzinę dachu w przedniej części uważając, aby jej nie zagiąć .


Odłączyć połączenie elektryczne (1) .

Odczepić wspornik konsoli sufitowej (2) .

Zdemontować mocowania silnika (3) .

Wypiąć silnik z mechanizmu .

Zdemontować silnik (4) .

2 - MONTAŻ

KONIECZNIE : sprawdzić : sprzęgnięcie silnika z jego mechanizmem .

Postępować w odwrotnej kolejności jak podczas demontażu .