C5CG12F1 - 206 KABRIOLET

DEMONTAŻ/MONTAŻ SZYBA TYLNEGO BOCZNEGO OKIENKA

1 - PRZYRZĄDY


[1] Ssawka .

2 - DEMONTAŻ

Piasta pompy wtryskowej umożliwia zablokowanie rozrządu oraz pompy wtryskowej .

Zdemontować :


Poluzować górne mocowania (1), a następnie popchnąć zespół (podnośnik szyby + szyba) do środka pojazdu i dokręcić mocowania .


Poluzować ; Mocowanie dolne (2) .

Zamontować szybę .


Zdemontować mocowania (3) .

Przytrzymać szybę, a później opuścić lekko mechanizm .

Odsłonić, a następnie zdemontować szybę przez górną część .

UWAGA : w przypadku gdy silnik podnośnika szyby jest wyłączony a szyba znajduje się w dolnym położeniu, odłączyć linki, aby ręcznie podnieść szybę ; WYMIENIĆ MECHANIZM PODNOŚNIKA SZYBY .

3 - MONTAŻ

Zamontować szybę słupka tylnego .

Wykonać regulację szyby .

3 - 1 - REGULACJA SZYBY ORAZ MECHANIZMU PODNOŚNIKA SZYBY SŁUPKA TYLNEGO

Pozostawić samochód z wyłączonym silnikiem .


Opuścić szybę .

Dokręcić o 1/4 obrotu 2 mocowań (1) mechanizmu podnośnika szyby i upewnić się, czy przesuwa się w (Y) .


Dokręcić o 1/2 obrotu mocowanie (2) .


Zamontować szybę .

Dokręcić o 1/4 obrotu mocowania (3) szyby i upewnić się, czy przesuwa się w (X) i (Z) .


Przy pomocy przyrządu (4) włożyć maksymalnie szybę w boczną uszczelkę słupka tylnego [1] .


Dokręcić mocowania (3) szyby zachowując odpowiednią kolejność (A) - (B) - (C) .

UWAGA : do tej operacji potrzebnych jest dwóch operatorów .


Opuścić szybę .

Dokręcić mocowania (1) mechanizmu podnośnika szyby zachowując odpowiednią kolejność (D) - (E) .

Dokręcić śruby (1) - (2) na 0.8 ± 0.2 danm .

Usunąć zabrudzenia na obramieniu blaszanym (Odtłuścić za pomocą rozcieńczalnika do czyszczenia powierzchni) .

KONIECZNIE : zamontować nowe elementy uszczelniające bez zagięć lub pęknięć ; płaszczyzna styku na płycie drzwi musi być nieskazitelnie czysta ; przejechać rolką po częściach folii służącej do klejenia ; zalecenia te są konieczne, gdyż pozwalają na uniknięcie przedostania się wody, kurzu lub hałasu .

Postępować w odwrotnej kolejności jak podczas demontażu .

Wykonać próbę działania .