C5CG13F1 - 206 KABRIOLET

DEMONTAŻ/MONTAŻ SZYBA PRZEDNIA

1 - DEMONTAŻ

Otworzyć pokrywę silnika .


Zdemontować :

Zdemontować przednie uchwyty ręczne lub dławice .

Wypiąć częściowo uszczelki obramowania drzwi .

Przy pomocy podkładki odsunąć wykładzinę sufitową w przedniej części .


Zdemontować :


Zamoczyć ostrze szydła w wodzie mydlanej .

PRZEŁOŻYĆ SZYDŁO [1C] PRZEZ PASMO KLEJU, W LEWYM DOLNYM NAROŻNIKU, OD WEWNĄTRZ WCISKAJĄC W KIERUNKU ZEWNĘTRZNYM .

Nawlec strunę tnącą na szydło i przełożyć go do środka (około 50 cm) .

Wsunąć od zewnątrz strunę tnącą i przeprowadzić wokół tylnej szyby, zgodnie ze strzałkami .

Zamocować dokładnie końcówkę struny tnącej na mocowaniu (4) pokrywy silnika .

KONIECZNIE : aby nie uszkodzić przewodu zasilającego czujnika deszczu, przymocować go do górnej poprzecznej belce przy pomocy taśmy samoprzylepnej .


PRZYMOCOWAĆ OD WEWNĄTRZ KOŃCÓWKĘ STRUNY TNĄCEJ DO URZĄDZENIA NAWIJAJĄCEGO [1A] .

UWAGA : podczas naprężania struny tnącej upewnić się, czy została ona prawidłowo umieszczona pod tylną szybą .

Rozpocząć cięcie aż do środka przedniej szyby .


Przesunąć przyrząd [1a] .

Kontynuować cięcie .


Zamocować przyrząd [1a] .

Przesunąć przyrząd [1b] .

Z chwilą jak struna przestaje być prowadzona, przesunąć przyrządy .


Przesunąć przyrządy [1a] - [1b] .

Zważać na prowadzenie przewodu .

Kontynuować cięcie .


Przesunąć przyrządy [1a] - [1b] .

Zważać na prowadzenie przewodu .

Kontynuować cięcie .


Przesunąć przyrządy [1a] - [1b] .

Zważać na prowadzenie przewodu .

Kontynuować cięcie .


Przesunąć przyrządy [1a] - [1b] .

Zważać na prowadzenie przewodu .

Kontynuować cięcie .

Zdemontować przednią szybę przy pomocy ruchomych ssawek [4] .

2 - MONTAŻ

2 - 1 - STARA PRZEDNIA SZYBA

ŚCIĄĆ PASMA KLEJU NA SZYBIE I NA WNĘCE PRZY POMOCY NOŻA ELEKTRYCZNEGO WYPOSAŻONEGO W OSTRZE [15] NR 146 , NIE USUWAĆ CAŁKOWICIE POZOSTAŁOŚCI .

UWAGA : pozostałości poprawiają stopień przylegania środków klejących i uszczelniających .

UWAGA : na powierzchnię przeznaczoną do klejenia nie należy nakładać farby podkładowej ani też używać rozpuszczalnika .

2 - 2 - NOWA PRZEDNIA SZYBA

PRZY POMOCY ŚRODKA ODTŁUSZCZAJĄCEGO OCZYŚCIĆ STREFĘ KLEJENIA NA OBWODZIE SZYBY .

Nałożyć podkład do szkła .

Czas schnięcia : około 10 minut .

Wykończony wręb przedniej szyby :

3 - MONTAŻ


ZAMOCOWAĆ PODKŁADKI PODTRZYMUJĄCE [2] W (A) ABY PODTRZYMAĆ I USTAWIĆ PRZEDNIĄ SZYBĘ PODCZAS MONTAŻU .

Zamontować szybę w tylnym oknie .

Umieścić taśmę klejącą (5) w (B) (punkty odniesienia do ostatecznego montażu tylnej szyby) .

Przeciąć taśmę klejącą .


Przygotować pistolet wytłaczający z zespołem mieszalnika żywicy .

Użyć dyszy z zestawu do klejenia : Odciąć końcówkę dyszy na 8 mm na wysokości 12 mm : PRZY POMOCY PRZYRZĄDU [7] .

Nałożyć warstwę kleju :

Ponownie założyć uszczelkę otaczającą przednią szybę .

Umieścić podkładki dystansowe we wskazanych miejscach w dolnym wgłębieniu na szybę .

KONIECZNIE : czas pomiędzy pokryciem masą klejącą szyby a ustawieniem jej na pojeździe nie powinien przekraczać 8 min ; dla masy klejącej o krótkim czasie wiązania .


Umieścić szybę na przeciwko wzorców : PRZY POMOCY SSAWEK [4] .

WYWOŁAĆ STAŁY NACISK PRZY POMOCY PRZYSSAWEK LINOWYCH [5] .

Pozostawić do wyschnięcia w zależności od zestawu klejącego .

Zdemontować podkładki [2] przytrzymujące szyby .

Postępować w odwrotnej kolejności jak podczas demontażu .