C5CG14F1 - 206 KABRIOLET

DEMONTAŻ/MONTAŻ SZYBA TYLNA

1 - DEMONTAŻ

Zdemontować :

Odłączyć elektryczne połączenia ogrzewanej tylnej szyby .

Docisnąć języczek do szyby .

Otworzyć bagażnik .


Zamoczyć ostrze szydła w wodzie mydlanej .

PRZEŁOŻYĆ SZYDŁO [1C] PRZEZ PASMO KLEJU, W LEWYM DOLNYM NAROŻNIKU, OD WEWNĄTRZ WCISKAJĄC W KIERUNKU ZEWNĘTRZNYM .

Nawlec strunę tnącą na szydło i przełożyć go do środka (około 50 cm) .

Zamocować strunę na jednym ze wsporników wykładziny tylnego słupka .


Wsunąć od zewnątrz strunę tnącą i przeprowadzić wokół tylnej szyby, zgodnie ze strzałkami .

PRZECIĄGNĄĆ KOŃCÓWKĘ STRUNY TNĄCEJ PRZEZ PASMO KLEJU PRZY POMOCY SZYDŁA, W LEWYM DOLNYM NAROŻNIKU (OKOŁO 50 CM) I ZAMOCOWAĆ JĄ NA PRZYRZĄDZIE [1A] .

UWAGA : podczas naprężania struny tnącej upewnić się, czy została ona prawidłowo umieszczona pod tylną szybą .

Rozpocząć cięcie aż do lewego górnego narożnika .


Przesunąć przyrząd [1a] ; Kontynuować cięcie .


Przesunąć przyrząd [1b] .

Zamocować przyrząd [1a] .

Zważać na prowadzenie przewodu .

Kontynuować cięcie .

Z chwilą jak struna przestaje być prowadzona, przesunąć przyrządy [1a] - [1b] .


Przesunąć przyrządy [1a] - [1b] .

Zważać na prowadzenie przewodu .

Kontynuować cięcie .


Przesunąć przyrządy [1a] - [1b] .

Zważać na prowadzenie przewodu .

Kontynuować cięcie .


Przesunąć przyrządy [1a] - [1b] .

Zważać na prowadzenie przewodu .

Kontynuować cięcie .


Przesunąć przyrządy [1a] - [1b] .

Zważać na prowadzenie przewodu .

Zakończyć cięcie .

Zdemontować szybę przy pomocy ssawek [4] .

2 - MONTAŻ

2 - 1 - PONOWNIE MONTOWANA TYLNA SZYBA

Ściąć pasma kleju na szybie i na wnęce przy pomocy noża elektrycznego wyposażonego w ostrze [15] nr 146 , nie usuwać całkowicie pozostałości .

UWAGA : pozostałości poprawiają stopień przylegania środków klejących i uszczelniających .

UWAGA : na powierzchnię przeznaczoną do klejenia nie należy nakładać farby podkładowej ani też używać rozpuszczalnika .

2 - 2 - NOWA TYLNA SZYBA

W przypadku nowego szkła :

Wykończony wręb przedniej szyby :

N7073 pr‚senter la lunette sur la baie .

Lekko otworzyć pokrywę bagażnika .


Umieścić taśmę klejącą (1) w (A) (punkty odniesienia do ostatecznego montażu tylnej szyby) .

Przeciąć taśmę klejącą .


Umieścić 5 podkładki dystansowe (2) .


UWAGA : zachować odstępy między warstwą kleju a brzegami szyby .

Przygotować pistolet wytłaczający z zespołem mieszalnika żywicy .

Użyć dyszy z zestawu do klejenia .

Odciąć końcówkę dyszy na í 8 mm na wysokości 12 mm : PRZY POMOCY SZCZYPIEC [7] .

Nałożyć warstwę kleju .

KONIECZNIE : czas pomiędzy pokryciem masą klejącą szyby a ustawieniem jej na pojeździe nie powinien przekraczać 8 min (dla masy klejącej o krótkim czasie wiązania) .


Umieścić szybę na przeciwko wzorców .

WYWOŁAĆ STAŁY NACISK PRZY POMOCY PRZYSSAWEK LINOWYCH [5] .

Dodać 3 taśmy samoprzylepnej (3) na środku tylnej szyby .

Pozostawić do wyschnięcia w zależności od zestawu klejącego .

Kontynuować operacje montażu w kolejności odwrotnej do czynności demontażowych .