C5CG27F1 - 206 KABRIOLET

REGULACJA SZYBA DRZWI

Wstępne warunki :

1 - PRZYRZĄDY


[3] : 1 Zestaw ssawek .

2 - REGULACJA

Pozostawić samochód z wyłączonym silnikiem .

Zdemontować :


Odciąć i przykleić 2 końce taśmy samoprzylepnej na słupku drzwi w (P) .

Wykonać na taśmach samoprzylepnych oznaczenia (P1, P2) .


Poluzować o 3/4 obrotu mocowania (1), (2) .

Zamknąć drzwi do drugiego ząbka (zaczepu) blokady .


Przy pomocy ssawek [3] włożyć szybę w uszczelki dachu i otworu okiennego, aż do oznaczeń [P1, P2] z uszczelką na tym samym poziomie .

Przytrzymać szybę drzwi w tym położeniu .

Dokręcić mocowanie (2) od wewnątrz pojazdu (Do tej operacji potrzebnych jest dwóch operatorów) .

Otworzyć drzwi (Przytrzymać szybę drzwi w tym położeniu) .

Dokręcić mocowanie (1) (Do tej operacji potrzebnych jest dwóch operatorów) .

Zdemontować :

Opuścić szybę drzwi, aby sprawdzić działanie szyby .

Podnieść szybę do końca .

Zamknąć drzwi, sprawdzając przejście szyby pod uszczelką (Przy pomocy 2 oznaczeń P1, P2) .

Szyba nie powinna zahaczać o uszczelkę .


(A) : Ustawienie poziomu .

(B) : Luz między szybą drzwi oraz szybą słupka tylnego .

(3) : Wspornik uszczelki szyby słupka tylnego .

(4) : Szyba tylnego bocznego okienka .

(5) : Uszczelka szyby słupka tylnego .

(6) : Szyba drzwi .

Sprawdzić luzy między szybą tylnego słupka a szybą drzwi .


W przypadku tarcia szyby pod uszczelką i przy zamykaniu drzwi :

Zdjąć 2 taśm samoprzylepnych (P) .

Zamontować :

SPRAWDZIĆ SZCZELNOŚĆ POJAZDU .