C5CH02F1 - 206 KABRIOLET

WYMIANA GÓRNA WYKŁADZINA TYLNEJ SZYBY

1 - OPRZYRZĄDOWANIE SPECJALNE


[1] Zespół noża elektrycznego FEIN :


[2] Ostrze łopatkowe nr 146 .

2 - ZESTAW DO KLEJENIA


[3] Zestaw do klejenia :


[4] Zestaw do klejenia :

3 - DEMONTAŻ

Pozostawić samochód z wyłączonym silnikiem .

Opuścić boczne szyby drzwi i słupków tylnych .

POSTĘPOWAĆ ZGODNIE Z PROCEDURĄ NAPRAWY PO PRZERWIE W DZIAŁANIU POMPY HYDRAULICZNEJ .


UNIERUCHOMIĆ POKRYWĘ BAGAŻNIKA .

Naprężenie paska sprawdza się przy pomocy przyrządu do pomiaru naprężenia paska ( Do tej operacji potrzebnych jest dwóch operatorów) .

ZDJĄĆ WEWNĘTRZNE WYKŁADZINY (PRAWĄ I LEWĄ) TYLNEJ SZYBY .


Unieść wykładzinę na jednym końcu i stopniowo odklejać uszkodzoną wykładzinę .


Założyć pokrowiec i zabezpieczyć tylne siedzenia i oparcia .

Przy pomocy przyrządu [1] oraz ostrza [2], ściąć pasmo kleju na wzmocnieniu tylnej szyby .

UWAGA : jeżeli w trakcie tej operacji nóż dotyka blachy, należy zabezpieczyć surowe blachy środkiem antykorozyjnym .

Zdjąć zabezpieczenia tylnych siedzeń i oparcia .

4 - MONTAŻ


Odciąć końcówkę dyszy [3c] o średnicy 8 mm na wysokości 12 mm .

Przy pomocy pistoletu [3b], nałożyć pasmo kleju na odciski wykładziny .


Odtłuścić za pomocą rozcieńczalnika do czyszczenia powierzchni .

Założyć nową wykładzinę tylnej szyby (1) na wzmocnieniu i docisnąć na całej szerokości; podtrzymać dociśnięte za pomocą taśmy samoprzylepnej (2) .

Pozostawić do wyschnięcia, a następnie zdjąć taśmy samoprzylepne .

Zamontować wewnętrzne wykładziny tylnej szyby .

Kontynuować operacje montażu w kolejności odwrotnej do czynności demontażowych .

Wykonać próbę otwarcia i zamknięcia dachu .