C5DF00F1 - 206

REGULACJA ZATRZASK DRZWI


W przypadku trudności z zamykaniem drzwi, po wykonaniu regulacji luzów i poziomów, .

Zdemontować :

Zamontować zatrzask typu 306 bez indeksowania .

Ustawić zatrzask na zamku drzwi .

Zablokować mocowania (1) .