C5DG09F1 - 206

DEMONTAŻ -MONTAŻ SPRYSKIWACZ REFLEKTORÓW

1 - DEMONTAŻ

ZDEMONTOWAĆ PRZEDNI ZDERZAK .


Zdemontować :

2 - MONTAŻ

Postępować w odwrotnej kolejności jak podczas demontażu .

UWAGA : przed ponownym zamontowaniem zderzaka sprawdzić działanie spryskiwaczy reflektorów .