C5DG0CF1 - 206

DEMONTAŻ/MONTAŻ SILNIK WYCIERACZKI TYLNEJ SZYBY

1 - DEMONTAŻ


Wyjąć osłonę (1) .

Zdemontować :


Wypiąć okładzinę (7) .


Rozłączyć złącze (8) .

Przewiercić nity (9) wiertłem o 0.75 mm .

KONIECZNIE : podczas demontażu nitów : zabezpieczyć tylną szybę oraz drzwi bagażnika otwierane do góry ; głębokość nawiercenia nie może przekraczać 15 mm ; znaleŒć miejsce wypadania nitów, kładąc szmatki z każdej strony wspornika silnika w otwieranych do góry drzwiach bagażnika(w przypadku tej naprawy założyć ochronne okulary) .

Zdemontować :

2 - MONTAŻ

KONIECZNIE : aby w przyszłości uniknąć hałasu, pozbierać nity, które spadły do otwieranych do góry drzwi bagażnika (wyciągnąć szmatki) .

UWAGA : przed dokręceniem ramienia wycieraczki, włączyć wycieraczkę, ustawić przełącznik w położeniu wyłączenia i ustawić poprawnie ramię wycieraczki na oznaczeniach tylnej szyby .

Postępować w odwrotnej kolejności jak podczas demontażu .