C5DG0EF1 - 206

DEMONTAŻ/MONTAŻ CZUJNIK DESZCZU

1 - DEMONTAŻ


Zdemontować lusterko wsteczne (1) popychając je do góry .

Odłączyć zasilanie elektryczne (2) .

Pociągnąć z każdej strony za zielone zaciski (3) by odblokować czujnik deszczu z uchwytów na przedniej szybie .

Nie używać ostrych narzędzi .

Zdemontować czujnik deszczowy (4) .

KONIECZNIE : nie dotykać zespołu optycznego czujnika, jak i wziernika na szybie, czystość jest podstawowym warunkiem prawidłowego działania ( czujnik i szyba muszą być czyste) .

2 - MONTAŻ

Podczas wymiany, nie dotykać układu optycznego czujnika deszczu po zdjęciu osłony zabezpieczającej, ani okienka kalkomanii (A) po zdjęciu plastikowej folii .

Mocno przytrzymać by ścisnąć uszczelkę .

Zablokować równocześnie dwa zielone zaciski (3) na uchwytach .

Postępować w odwrotnej kolejności jak podczas demontażu .

Sprawdzić działanie rozpylając wodę w pobliżu czujnika, sterowanie pod kierownicą ustawione w położeniu auto (np.: nieciągła praca wycieraczek) .

UWAGA : nie włączać wycieraczek szyb w momencie, gdy włączona jest funkcja auto .