C5DG0GF1 - 206

DEMONTAŻ/MONTAŻ ZESPÓŁ SILNIKA WYCIERACZKI PRZEDNIEJ SZYBY

1 - PRZYRZĄDY


[1] Ściągacz ramienia wycieraczki szyby (-).1335 .

2 - DEMONTAŻ

KONIECZNIE : włączyć zapłon : upewnić się, czy silnik jest wyłączony (pozycja "stop" na przełączniku) wyłączyć zapłon .


Zdemontować mocowania (1) .

Przy pomocy przyrządu [1], ściągnąć ramię wycieraczki .

Zdemontować kratkę (2) odpływu wody .

Zdemontować :

Rozłączyć złącze (6) .

KIEROWNICA Z PRAWEJ STRONY

Zdemontować :

WSZYSTKIE TYPY

Zdemontować :

3 - MONTAŻ

Postępować w odwrotnej kolejności jak podczas demontażu .


Włożyć zespół silnika wycieraczki przedniej szyby, zgodnie z ruchem A a następnie B .

UWAGA : przed dokręceniem ramienia wycieraczki, załączyć silnik wycieraczki ; ustawić przełącznik w położeniu : stop ; ustawić wycieraczki odpowiednio na oznaczeniach na przedniej szybie .

Dokręcić mocowanie (1) na 2,5 danm .

Sprawdzić działanie .