C5DG0MF1 - 206 KABRIOLET

DEMONTAŻ/MONTAŻ ZESPÓŁ SIŁOWNIKÓW I PRZEWODÓW HYDRAULICZNYCH GÓRNEJ POKRYWY BAGAŻNIKA

Pozostawić samochód z wyłączonym silnikiem .

Zdemontować :

Otworzyć pokrywę wygłuszającą centralki hydraulicznej .

POSTĘPOWAĆ ZGODNIE Z PROCEDURĄ NAPRAWY PO PRZERWIE W DZIAŁANIU POMPY HYDRAULICZNEJ .

UNIERUCHOMIĆ POKRYWĘ BAGAŻNIKA .

1 - DEMONTAŻ

1 - 1 - PRAWY SIŁOWNIK


Zdemontować zacisk (1) i oś (2) siłownika w górnej części .


Wypiąć łącznik (3) .


( Prawa strona) Zdemontować :


Zacisk (6) oraz oś (7) siłownika w dolnej części .

Wypiąć prawy siłownik i zdemontować w bagażniku razem z przewodami hydraulicznymi .


Zdemontować przewody hydrauliczne nr 25 (A) oraz nr 26 (B) .

Zatkać otwory na siłowniku .


Zdemontować :

1 - 2 - LEWY SIŁOWNIK

Wypiąć prawy siłownik i zdemontować w bagażniku razem z przewodami hydraulicznymi .


Zdemontować przewody hydrauliczne nr 25 (A) oraz nr 26 (B) na prawym siłowniku .

Zatkać otwory na siłowniku .


Zdemontować zacisk (8) i oś (9) siłownika w górnej części .

Wypiąć przewody hydrauliczne (10) z obiegu .

Otworzyć bagażnik .


Zdemontować :

2 - MONTAŻ

2 - 1 - PRAWY SIŁOWNIK

KONIECZNIE : przy każdej naprawie systematycznie wymieniać zaciski (1) , (6) .

KONIECZNIE : przy każdej naprawie wymieniać rutynowo miedziane uszczelki .

Zamontować :

Postępować w odwrotnej kolejności jak podczas demontażu .

Wykonać próbę działania .

KONIECZNIE : SPRAWDZIĆ POZIOM OLEJU POMPY HYDRAULICZNEJ .

2 - 2 - LEWY SIŁOWNIK

KONIECZNIE : przy każdej naprawie systematycznie wymieniać zaciski (8) , (11) .

KONIECZNIE : przy każdej naprawie wymieniać rutynowo miedziane uszczelki .

Zamontować :

Postępować w odwrotnej kolejności jak podczas demontażu .

Wykonać próbę działania .

KONIECZNIE : SPRAWDZIĆ POZIOM OLEJU POMPY HYDRAULICZNEJ .