C5DH05F1 - 206

WYMIANA ZAMEK DRZWIOWY

1 - PRZYRZĄDY


[1] Przyrząd do demontażu zamka .

2 - DEMONTAŻ


Zdemontować dławicę na słupku drzwiowym .

Przykręcić przyrząd do oporu na widełkach .

Pociągnąć całość, aby wyjąć widełki zamka .

Zdemontować zamek przesuwając go .

3 - MONTAŻ

Osadzić dokładnie zamek na drzwiach .

Włożyć lekko widełki .

Popchnąć do oporu widełki do zamka .

Przed wyjęciem narzędzi upewnić się czy zamek jest dobrze osadzony .

Postępować w odwrotnej kolejności jak podczas demontażu .