C5DH08F1 - 206 KABRIOLET

DEMONTAŻ - MONTAŻ ZATRZASKU DACHU

1 - DEMONTAŻ

Piasta pompy wtryskowej umożliwia zablokowanie rozrządu oraz pompy wtryskowej .

ZDEMONTOWAĆ GÓRNĄ WYKŁADZINĘ OTWORU OKIENNEGO .

ZDEMONTOWAĆ WYKŁADZINY SŁUPKA PRZEDNIEJ SZYBY .


Rozłączyć złącze (1) .

Zdemontować mocowania (2) - (3) zatrzasku .

Zdemontować zatrzask(4) .

2 - MONTAŻ


Zamontować zatrzask(4) .

Podłączyć i zacisnąć złącze (1) .

Prawa strona :

Z lewej strony :

KONIECZNIE : przed dokręceniem mocowań (2) - (3), nie blokować zatrzasku przy pomocy sterowania blokadą .

Wykonać próbę działania .

Postępować w odwrotnej kolejności jak podczas demontażu .