C5DH0AF1 - 206 KABRIOLET

DEMONTAŻ/MONTAŻ MECHANIZM BLOKOWANIA GÓRNEJ POKRYWY BAGAŻNIKA

POSTĘPOWAĆ ZGODNIE Z PROCEDURĄ NAPRAWY PO PRZERWIE W DZIAŁANIU POMPY HYDRAULICZNEJ .

UNIERUCHOMIĆ POKRYWĘ BAGAŻNIKA .

1 - DEMONTAŻ


Zdemontować :


Zdemontować mocowania (3) .

Rozłączyć złącze (4) .


Wyciągnąć zawleczkę (5) podtrzymującą linkę .


Unieść, a następnie wyciągnąć linkę z osi przegubu .


Zdjąć osłonę (6) wspornika mocującego mechanizm .


Uwolnić, a następnie wyciągnąć linkę (7) i pancerz .

Wykonać tę samą czynność w przypadku drugiej linki .

Zdemontować mechanizm blokowania (zamykania) .

2 - MONTAŻ

Postępować w odwrotnej kolejności jak podczas demontażu .

Dokręcić mocowania (3) na 0.98 ± 0.11 danm .

WYREGULOWAĆ MECHANIZM BLOKOWANIA GÓRNEJ POKRYWY BAGAŻNIKA .