C5EG0BF1 - 206

DEMONTAŻ/MONTAŻ REFLEKTORY

1 - DEMONTAŻ


Zdemontować :

2 - MONTAŻ


Ustawić uchwyt (2) centrujący reflektora na osi (3) .

Dokonać podłączenia elektrycznego .

Włożyć reflektor na głębokość centrownika (4) w opadniętą krawędŒ błotnika .


Dokręcić śruby w następującej kolejności : A, B, C .

Zamontować atrapę .

Sprawdzić :