C5EG0UF1 - 206 KABRIOLET

DEMONTAŻ/MONTAŻ POKRYWA KOSZA NA BUTELKI

1 - DEMONTAŻ


Ustawić pokrywę kosza na butelki (1) w położeniu otwarcia .

Złapać pokrywę kosza na butelki w górnej części (A) .

Uderzyć umiarkowanie pokrywę kosza na butelki w dolnej części (B) .

Zdemontować pokrywę kosza na butelki (1) .

2 - MONTAŻ

Zamontować pokrywę kosza na butelki (1) .

Włożyć rękę do wnętrza otworu .

Nacisnąć na wałek (2) w nacięciach (3) .

Wprowadzić poprawnie wał na nacięcia sprawdzając ruchem zamykającym .