C5FG1KF1 - 206

DEMONTAŻ/MONTAŻ DESKA ROZDZIELCZA

1 - DEMONTAŻ

Odłączyć akumulator .


Zdemontować :

Aby wypiąć przezroczystą osłonę pociągnąć za jej górną część (7) .

Zakończyć odpinanie w części górnej .

Zdemontować przezroczystą osłonę (7) .


Zdemontować mocowanie (8) .

Odłączyć złącza od zestawu wskaŒników .

Zdemontować zestaw wskaŒników (9) .


Wypiąć górny panel środkowy, pociągając go do siebie (10) .

Rozłączyć wyłącznik świateł awaryjnych (11) .


Zdemontować mocowania (12) .

Rozłączyć złącze .

Zdemontować zegar (13) lub wyświetlacz (W zależności od wyposażenia) .


Zdemontować panel (14) lub radioodtwarzacz (W zależności od wyposażenia) .

Zdemontować mocowania (15) .

Wypiąć panel środkowy pociągając go delikatnie do siebie (16) .

Zdemontować panel środkowy (16) .


Zdemontować mocowania (17) - (18) - (19) .


Zdemontować mocowanie (20) .

Zdemontować mocowanie (21) przewodów masy .


Zdemontować mocowania (22) .

Rozłączyć złącze (23) .


Zdemontować mocowanie (24) .

Do wykonania dalszych operacji potrzebni są dwaj operatorzy : Podnieść i pociągnąć do siebie deskę rozdzielczą z każdej strony w celu odłączenia jej od klimatyzatora oraz przedniej szyby .

Zdemontować tablicę rozdzielczą .

2 - MONTAŻ

Postępować w odwrotnej kolejności jak podczas demontażu .

3 - MOMENT(Y) DOKRĘCANIA

UWAGA : zachować kolejność dokręcania (momenty dokręcania deski rozdzielczej w nadwoziu po uprzednim umocowaniu przy pomocy szpilek) .

Mocowanie (20) : 1,9 danm .

Mocowanie (22) : 1,9 danm .

Mocowanie (24) : 1,9 danm .