C5FT00K1 - 206 OPR OD : 07967

MODYFIKACJA ZAWIAS POKRYWY SCHOWKA OD STRONY PASAŻERA NA DESCE ROZDZIELCZEJ

1 - NIEZBĘDNE CZĘŚCI


(1) Nowy schowek .


Zestaw naprawa :

2 - PRZYGOTOWANIE


Przeciąć części (A) i (B) kreskowane na 2 mocowaniach rapid .

3 - MONTAŻ


Z każdej strony umieścić podkładkę 5 mm, a następnie podkładkę 8 mm, póŒniej zamocować 2 zaczepów (złączy) rapid, przygotowanych za pomocą 2 śrub w (C) .


Wprowadzić 2 ograniczników przesuwu otworu (3) i wpiąć osie nowego schowka do zaczepów (złączy) rapid .