C5GG1EF1 - 206 KABRIOLET

DEMONTAŻ/MONTAŻ PROWADNICE PRZEDNIEGO FOTELA

1 - DEMONTAŻ

ZDEMONTOWAĆ PRZEDNI FOTEL .


Zdemontować mocowania (1) .

Przesunąć prowadnice, aby dostać się do przednich mocowań .


Zdemontować przednie mocowania (2) .

Odsłonić zespół prowadnic (3), aby dostać się do linki sterowania oparciem .


Wpiąć linkę (4) w (A) i wyciągnąć z zespołu prowadnic .

Zdemontować zespół prowadnic .

2 - MONTAŻ

Postępować w odwrotnej kolejności jak podczas demontażu .

UWAGA : należy koniecznie ustawić liniowo prowadnice, aby móc zamontować fotel .

ZAMONTOWAĆ FOTEL .