C5GG25F1 - 206

DEMONTAŻ/MONTAŻ PRZEDNI FOTEL

1 - DEMONTAŻ

Przesunąć fotel maksymalnie do przodu .


Zdemontować mocowania (1) - (2) .

Przesunąć fotel maksymalnie do tyłu .


Zdemontować mocowania (3) - (4) .

BOCZNA PODUSZKA POWIETRZNA

Odłączyć złącza pod fotelem .

WSZYSTKIE TYPY

Zdemontować fotel .

2 - MONTAŻ

Zamontować fotel .

BOCZNA PODUSZKA POWIETRZNA

Podłączyć złącza pod fotelem .

WSZYSTKIE TYPY

Zamontować śruby (4) - (3) - (1) - (2) .

KONIECZNIE : zachować podaną kolejność dokręcania .


G : Przedni lewy fotel .

D : Przedni prawy fotel .

Moment(y) dokręcania : 2,5 ń 0,3 danm .

SEDAN 3 DRZWIOWY KABRIOLET

KONIECZNIE : przesunąć fotel do przodu przy pomocy łącznika a nie dŒwigni .