C5HG18K1 - 206

DEMONTAŻ/MONTAŻ KLIMATYZATOR

1 - OPRZYRZĄDOWANIE SPECJALNE


[1] Uchwyt do przewodów elastycznych (-).1512 .

[2] Szczypce do elastycznej opaski (-).0165 .

2 - DEMONTAŻ


Rozhermetyzować obieg chłodzenia (W (A)) .

Zacisnąć wlotowe i wylotowe węże zbrojne nagrzewnicy (Przy pomocy przyrządu [1]) .

Odłączyć przewody elastyczne (1) .

Spuścić płyn z obiegu chłodzenia .

Zdemontować śruby (2) .

KONIECZNIE : szybko i szczelnie zatkać układ przewodów chłodzących .

Zdemontować śruby (3), (4) .

Odsłonić końcówki (5) rury wlotowej i wylotowej .

ZDEMONTOWAĆ TABLICĘ ROZDZIELCZĄ .


UWAGA : umieścić naczynie pod przewodami wlotowym i wylotowym nagrzewnicy .

Sprawdzić czy wszystkie systemy połączeń wiązki tablicy rozdzielczej są prawidłowo rozłączone .

Pociągnąć do siebie klimatyzator a następnie zdemontować go .

3 - MONTAŻ


UWAGA : sprawdzić obecność mocowań (6) oraz mocowania rozciągającego (7), przed zamontowaniem klimatyzatora .

UWAGA : nie zapomnieć o ustawieniu plastikowej rozpórki (7) pomiędzy przegrodą czołową a mocowaniem rozciągającym .

KONIECZNIE : ustawić odprowadzający wąż zbrojony w otworze na podłodze, przed zamocowaniem klimatyzatora na przegrodzie czołowej .

KONIECZNIE : w obiegu chłodzenia klimatyzacji, połączyć złącza wyposażone w nowe uszczelki, pokryte olejem sprężarkowym, typu SP10 .

Postępować w odwrotnej kolejności jak podczas demontażu .

UWAGA : dokręcić do końca ostatnią śrubę (3) na mocowaniu rozciągającym .

Napełnić obieg czynnikiem chłodniczym .

Napełnić i odpowietrzyć obieg chłodzenia .

Sprawdzić działanie klimatyzatora .