C5HG1AF1 - 206

DEMONTAŻ/MONTAŻ DMUCHAWA

1 - DEMONTAŻ

Zdemontować kolumnę kierowniczą .

KIEROWNICA Z PRAWEJ STRONY

Zdemontować schowki .


WSZYSTKIE TYPY

Przekręcić dmuchawę, by ją wyczepić z gniazda na klimatyzatorze, kręcąc w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara (A) .


UWAGA : zdemontować śrubę (1) która może znajdować się w niektórych przypadkach montażu naprawczego .


Pociągnąć za dmuchawę w celu wyciągnięcia klimatyzatora .


Pociągnąć za dmuchawę w celu wyciągnięcia jej do dołu .

Zdemontować dmuchawę .

Rozłączyć złącze(a) w zależności od wyposażenia .

KIEROWNICA Z PRAWEJ STRONY

Wyjąć dmuchawę przez wycięcie schowka .

WSZYSTKIE TYPY

2 - MONTAŻ

Postępować w odwrotnej kolejności jak podczas demontażu .


UWAGA : w przypadku złego osadzenia dmuchawy przy montażu, zamocować dmuchawę z 1 śrubami torx 0.4 X 15 mm na (B) na uchwycie .