C5HG1EK1 - 206 SILNIK TU

DEMONTAŻ/MONTAŻ SPRĘŻARKA KLIMATYZACJI

1 - DEMONTAŻ

Opróżnić obieg czynnika chłodniczego .

Zdemontować pasek napędu osprzętu .


Zdemontować śrubę (1) .

Odłączyć przewody wlotu i wylotu sprężarki .

KONIECZNIE : szybko i szczelnie zatkać wlot i wylot sprężarki oraz przewody .


Rozłączyć złącze (2) .

Zdemontować śruby mocujące (3) .

Zdemontować sprężarkę .

2 - MONTAŻ

SILNIK TU1JP SILNIK TU3JP


Sprawdzić obecność kołków ustalających (4) .

SILNIK TU5JP


Sprawdzić obecność kołków ustalających (4) .

WSZYSTKIE TYPY

Odsunąć lekko kołki (4) w gnieŒdzie .


Zamontować sprężarkę .

KONIECZNIE : dokręcić mocowania momentem, zaczynając od przednich śrub (3) .

Moment dokręcania : 2.5 danm .

Podłączyć złącze (2) .

KONIECZNIE : ponownie podłączyć wszystkie połączenia wyposażone w nowe uszczelki, nasmarowane smarem do sprężarki .

Dokręcić śrubę (1) na 4 danm .

Zamontować pasek napędu osprzętu .

Napełnić obieg czynnikiem chłodniczym .