C5HG1FK1 - 206

DEMONTAŻ/MONTAŻ MODUŁ OPORNIKÓW REGULACJI WYDATKU DMUCHAWY

1 - DEMONTAŻ

Odłączyć akumulator .

Zdemontować schowki .

Ustawić sterowanie wlotem powietrza w położeniu obieg zamkniĘty .


Włożyć rękę do kanału wlotowego powietrza .

Przytrzymać moduł oporników szybkości obrotów dmuchawy (1) przy pomocy osłony zabezpieczającej, a następnie odczepić go od przewodu przekręcając w lewo .

Pociągnąć do siebie by ją wyciągnąć z kanału wraz z wiązką .

Nacisnąć z każdej strony złącza by je odblokować, a następnie pociągnąć za złącze .

Odłączyć opornik .

2 - MONTAŻ

Postępować w odwrotnej kolejności jak podczas demontażu .