C5HG1GK1 - 206

DEMONTAŻ/MONTAŻ PŁYTA CZOŁOWA KLIMATYZACJI

1 - DEMONTAŻ


Zdemontować :


Zdemontować mocowania (3) .

Nacisnąć na płytę czołową sterowania klimatyzacji w punkcie (A), aby przesunąć ją do wewnątrz .


Wyciągnąć płytę czołową sterowania (4) z gniazda .

Zdemontować spinki (5), (6), (7), aby uwolnić linki .

Wypiąć złącze (8) .

Zdemontować płytę czołową klimatyzacji .


Wersja standardowa .


Wypiąć : Złącza (9), (10) .

Zdemontować płytę czołową klimatyzacji (11) .

2 - MONTAŻ

UWAGA : w wersji prosta klimatyzacja, podłączyć złącze (8) przed zamocowaniem fasady sterowania klimatyzacji .

Postępować w odwrotnej kolejności jak podczas demontażu .