C5HG2GF1 - 206

DEMONTAŻ/MONTAŻ NAGRZEWNICA

1 - OPRZYRZĄDOWANIE SPECJALNE


[1] Uchwyt do przewodów elastycznych (-).1512 .

[2] Szczypce do elastycznej opaski (-).0165 .

2 - DEMONTAŻ

Odłączyć akumulator .

Zdemontować :


Przy pomocy szczypiec, uciąć uchwyty (1) mocowania .


Przy pomocy szczypiec, uciąć uchwyty (2) mocowania .

Zdemontować :

3 - MONTAŻ


Zamocować zespół przewodów nagrzewnicy na nagrzewnicy przy pomocy śruby z nakrętką (4), (5) .

Zamocować nagrzewnicę na klimatyzatorze przy pomocy śruby (6) .

KONIECZNIE : w przypadku wymiany zespołu przewodów nagrzewnicy, mocowanie na nagrzewnicy wykonuje się przy pomocy uchwytów (2) oraz śruby (4) .