C5HH01F1 - 206

DEMONTAŻ/MONTAŻ CZUJNIK PAROWNIKA

1 - DEMONTAŻ

Zdemontować wykładzinę pod deska rozdzielczą (Od strony kierowcy) .


Odłączyć połączenie elektryczne (1) .

Pokręcić i pociągnąć za czujnik (2), aby go odłączyć od wspornika (3) .

Zdemontować czujnik .

2 - MONTAŻ

Postępować w odwrotnej kolejności jak podczas demontażu .