C5HN00K1 - 206

KONTROLA CIĄGŁOŚĆ I SZCZELNOŚĆ PRZEWODU(ÓW)

UWAGA : opór mierzy się przy odłączonych złączach, przy pomiarze oporu nie używać wyłącznika bip 722 .

UWAGA : mierząc opór należy pamiętać o uwzględnieniu oporu własnego przewodów urządzenia pomiarowego .

1 - POSZUKIWANIE PRZERWY W OBWODZIE


Dokonać pomiaru oporu R1 :

2 - POSZUKIWANIE ZWARCIA DO MASY


Dokonać pomiaru oporu R2 :

3 - POSZUKIWANIE ZWARCIA MIĘDZY DWOMA PRZEWODAMI


Dokonać pomiaru oporu R3 :

4 - POSZUKIWANIE ZWARCIA DO PLUSA


Włączyć zapłon .

Włączyć odbiorniki, które mogłyby być zwarte z badanym przewodem .

Dokonać pomiaru naprężenia U1 :