C5ID0BF1 - 206 KABRIOLET

KONTROLA POZIOM OLEJU POMPY HYDRAULICZNEJ

ZDEMONTOWAĆ GÓRNĄ WYKŁADZINĘ MODUŁU ELEKTRONICZNEGO .


Rozłączyć opaski podtrzymujące (1) .

Zdemontować obudowę (2) .


Ustawić pompę hydrauliczną (3) w położeniu poziomym .

Poziom oleju na oznaczeniu (4) powinien się znajdować między znakami mini (B) i maksi (A) .

Jeżeli poziom jest zbyt niski, należy go uzupełnić poprzez śrubę (5) .

KONIECZNIE : użyć oleju typu ARAL VITAMOL ZMH .

UWAGA : w żadnym wypadku nie wykonywać żadnych czynności przy opasce (6) .

Dokręcić śrubę napełniającą (5) : 0.9 ń 0.1 danm .

Wykonać próbę działania .

Wykonać ponownie kontrolę poziomu oleju .

Jeżeli poziom oleju przekracza znak maksi (A), należy usunąć olej przy pomocy śruby spustowej (7) .

Postępować w odwrotnej kolejności jak podczas demontażu .

Zamontować : GÓRNA WYKŁADZINA MODUŁU ELEKTRONICZNEGO .