C5IG14F1 - 206 KABRIOLET

DEMONTAŻ/MONTAŻ CENTRALKA HYDRAULICZNA

1 - DEMONTAŻ

Pozostawić samochód z wyłączonym silnikiem .

Otworzyć tylny bagażnik .

ZDEMONTOWAĆ GÓRNĄ WYKŁADZINĘ MODUŁU ELEKTRONICZNEGO .

WYKONAĆ ODCIĄŻENIE ZESPOŁU HYDRAULICZNEGO .


Zdemontować :


Odciąć łączniki (A) .

Rozłączyć złącze (3) .


Zdemontować :

2 - MONTAŻ

oznaczenie(a) na przewodzie (przewodach) hydraulicznym
siłowniki wejście wyjście
lewy siłownik dachu 11 12
prawy siłownik dachu 13 14
siłownik ruchomej półki 17 18
lewy siłownik bagażnika - -
prawy siłownik bagażnika 15 16

UWAGA : przestrzegać skrupulatnie powyższej kolejności i założyć nowe miedziane uszczelki .

Dokręcić :

Kontynuować operacje montażu w kolejności odwrotnej do czynności demontażowych .

Wykonać próbę działania .

SPRAWDZIĆ POZIOM OLEJU .