C5IG15F1 - 206 KABRIOLET

DEMONTAŻ/MONTAŻ ZESPÓŁ SIŁOWNIKÓW I PRZEWODÓW HYDRAULICZNYCH SKŁADANEGO DACHU

1 - DEMONTAŻ

Zdemontować : ZESTAW CHOWANEGO (WCIĄGANEGO) DACHU .


Ustawić dach we wskazanym położeniu, zabezpieczając tylną szybę .


Zdemontować z każdej strony :

Wyciągnąć siłownik i przewody hydrauliczne z mechanizmu przegubowego dachu .


Zdemontować :

2 - MONTAŻ

UWAGA : nie naciskać na żerdŒ siłownika przed podłączeniem przewodów hydraulicznych .

KONIECZNIE : przy każdej naprawie wymieniać rutynowo miedziane uszczelki .

ZAMONTOWAĆ PRZEWODY NA CENTRALCE HYDRAULICZNEJ .

Zamontować zespół składanego dachu .

Postępować w odwrotnej kolejności jak podczas demontażu .

Wykonać próbę działania .

SPRAWDZIĆ POZIOM OLEJU POMPY HYDRAULICZNEJ .