C5IG17F1 - 206 KABRIOLET

DEMONTAŻ/MONTAŻ BOCZNA USZCZELKA PRZEDNIEJ RUCHOMEJ PŁYTY

1 - PRZYRZĄDY


[1] Przyrząd do wkładania główki uszczelki (-).1349-B .


[2] Krążek (-).1349-G .

2 - DEMONTAŻ

POSTĘPOWAĆ ZGODNIE Z PROCEDURĄ NAPRAWY PO PRZERWIE W DZIAŁANIU POMPY HYDRAULICZNEJ .

UNIERUCHOMIĆ POKRYWĘ BAGAŻNIKA .


Naprężenie paska sprawdza się przy pomocy przyrządu do pomiaru naprężenia paska (Do tej operacji potrzebnych jest dwóch operatorów) .


Wypiąć główkę uszczelki bocznej (1) w (A) .

Zdjąć uszczelkę (1) .


Wypiąć główki bocznej uszczelki (1) w (B) - (C) .


Pociągnąć uszczelkę (1) do przodu, aby zdjąć z wrębu w (D) .

Zdemontować boczną uszczelkę ruchomej płyty .

3 - MONTAŻ


Za pomocą przyrządu (B) - (C) wsunąć główki [1] w otwory (W celu ułatwienia montażu, użyć wody z mydłem) .


Wsunąć uszczelkę (1) w (D) na kilka centymetrów .


Umieścić tylny odlew uszczelki (1) na wrębie (prostopadle do wrębu) .

Umieścić odlew na ograniczniku na wrębie .

Za pomocą przyrządu wsunąć główkę uszczelki (A) w otwór .


Założyć uszczelkę (1) na pozostałej części bocznego wrębu .

Umieścić krawędŒ (2) na wykładzinie (3) .


Przyłożyć przyrząd [2] do miejsca zaczepienia (E), aby zakończyć zakładanie .

Postępować w odwrotnej kolejności jak podczas demontażu .

Wykonać próbę działania .