C5IG18F1 - 206 KABRIOLET

DEMONTAŻ/MONTAŻ GÓRNEJ USZCZELKI SZYBY

1 - PRZYRZĄDY


[1] Krążek (-).1349 - G .

2 - DEMONTAŻ

UNIERUCHOMIĆ POKRYWĘ BAGAŻNIKA .


Naprężenie paska sprawdza się przy pomocy przyrządu do pomiaru naprężenia paska ; Do tej operacji potrzebnych jest dwóch operatorów .


Wypiąć kołki (1) na obu końcach .


Zdjąć górną uszczelkę (2) w (A) usuwając częściowo dolną uszczelkę (3) .

Usunąć górną uszczelkę tylnej szyby (2) z odlewu dolnego aż do odlewu narożnego .

Powtórzyć tę czynność w przypadku odlewu znajdującego się na drugim końcu .


Wypiąć zaczepy (4) odlewów narożnych popychając je ku górze w (B) .


Zdjąć poziome odcinki (C) uszczelki (2) .

3 - MONTAŻ

UWAGA : nałożyć na wręb środek mający ułatwić montaż (np. woda z mydłem) .

UWAGA : ostrożnie chwycić część za dwa odlewy narożne, uważając, aby odcinki poziome i pionowe znajdowały się w położeniu prostopadłym względem siebie .


Założyć odlew narożny (D) na wręb szyby (5) .


Wpiąć zaczep (4) w otwór szyby (5) .

Powtórzyć tę czynność w przypadku odlewu znajdującego się na drugim końcu .


Założyć dolne wyprofilowanie dachu (E) w głębi wrębu wzdłuż szyby (5) .


UWAGA : nie odwracać krawędzi podstawy szczypiec .


Założyć górne wyprofilowanie dachu (G) w profil u-kształtny blachy aż do zetknięcia z kątownikiem (H) .


Umieścić dolny odlew (I) i wpiąć 2 kołków (1) .

KONIECZNIE : przy każdej naprawie systematycznie wymieniać kołki .

Umieścić prawidłowo szczypce do dolnej uszczelki szyby (3) na gumowej powierzchni górnej uszczelki szyby w (A) .


Założyć uszczelkę na pozostałą część wrębu bocznego zakładając krawędź (J) na wykładzinie (6) .

Przyłożyć przyrząd [1] do miejsca zaczepienia (K), aby zakończyć zakładanie .

Powtórzyć operację w bocznej części z drugiej strony .

Postępować w odwrotnej kolejności jak podczas demontażu .

Wykonać próbę działania .