C5IG19F1 - 206 KABRIOLET

DEMONTAŻ/MONTAŻ DOLNA USZCZELKA TYLNEJ SZYBY

1 - DEMONTAŻ

POSTĘPOWAĆ ZGODNIE Z PROCEDURĄ NAPRAWY PO PRZERWIE W DZIAŁANIU POMPY HYDRAULICZNEJ .

UNIERUCHOMIĆ POKRYWĘ BAGAŻNIKA .


Usunąć całkowicie uszczelkę (1) .

2 - MONTAŻ

UWAGA : nałożyć na wręb środek mający ułatwić montaż (np. woda z mydłem) .


Doprowadzić końce uszczelki (1) do oporu do odlewu dolnego górnej uszczelki tylnej szyby (2) umieszczając prawidłowo szczypce na gumowej powierzchni (w A) .


Założyć uszczelkę (1) uważając, aby nie zagiąć krawędzi podstawy szczypiec (3) .


Złapać pasmo (4) pośrodku i pociągnąć do każdego z dwóch końców (w ten sposób założyć krawędź na blachę) .


UWAGA : umieścić prawidłowo pasmo (4) na poziomie dwóch promieni R1 - R2 .

Postępować w odwrotnej kolejności jak podczas demontażu .

Wykonać :