C5IM00F1 - 206 KABRIOLET

OTWARCIE DACHU (RĘCZNA PROCEDURA NAPRAWY OD COUPE DO KABRIOLETU)

Otworzyć bagażnik .


Rozwinąć zasłonę pokrywy bagażowej (1) .

Opuścić boczne szyby drzwi i słupków tylnych .

UNIERUCHOMIĆ POKRYWĘ BAGAŻNIKA .


Za pomocą śrubokręta popchnąć do oporu siłownik tylnej ruchomej półki .


Odblokować (otworzyć) zatrzask (2) z każdej strony i w przedniej części .

UWAGA : do wykonania następnej operacji potrzebne są dwie osoby .

Unieść dach w (A), a następnie wyciągnąć do tyłu .


Manewrować dachem, aby złożyć go w bagażniku i zetknąć z tylnymi ogranicznikami (B) .

Przesunąć tylną ruchomą półkę (3), aby ustawić ją w położeniu wyjście .

Wyciągnąć klucz sześciokątny z prowadnicy .

Pochylić pokrywę bagażnika do przodu, naciskając lekko po środku, aby pokonać miejscowy opór zespołu (C) .

Otworzyć bagażnik .


Z każdej strony :

Sprawdzić czy pokrywa bagażnika jest zablokowana .

Zamknąć bagażnik .

KONIECZNIE : po usunięciu usterki, nie należy zapomnieć o umieszczeniu skobelka (4) w położeniu początkowym .