C5JH0JV1 - 206

WYMIANA ELEMENTÓW PIROTECHNICZNYCH PO ZADZIAŁANIU PODUSZKI POWIETRZNEJ I PASÓW - WSKAZÓWKI, KONIECZNE DO WYMIANY USZKODZONYCH CZĘŚCI ORAZ NAPRAWIALNOŚĆ WIĄZKI

KONIECZNIE : po zadziałaniu każdego systemu zabezpieczającego, należy wymienić następujące elementy .

1 - NIEZBĘDNE CZĘŚCI

nawijacz(e) pasów bezpieczeństwa
A J B
206 począwszy od wprowadzenia serii 1 1 + 1 -

A = Moduł kalkulatora .

J = Nawijacze (Z lewej i prawej strony) .

B = Moduły kalkulatora (Z lewej i prawej strony) .

system bocznej poduszki powietrznej (wyłącznie)
P E Q D
206 począwszy od wprowadzenia serii - 1 + 1 1+1 -

P = Satelita (Odpowiednio z prawej lub z lewej strony) .

E = Kalkulator bocznej poduszki powietrznej (Odpowiednio z prawej lub z lewej strony) .

Q = Fotel (Odpowiednio z prawej lub z lewej strony) .

D = Kalkulator poduszek powietrznych oraz pasów pirotechnicznych .

system składający się z modułu kalkulatora zadziałania poduszek powietrznych oraz pasów bezpieczeństwa z nawijaczami
D F L S C H
206 począwszy od wprowadzenia serii 1 1 1 1 1 + 1 1 + 1

W przypadku zadziałania pasów (1 próg), należy wymienić następujące elementy :

W przypadku zadziałania pasów i poduszek powietrznych (2 próg), należy wymienić następujące elementy :

KONIECZNIE : wymienić moduł po zadziałaniu poduszki powietrznej pasażera, gdyż istnieje ryzyko popękania modułu .

2 - METODY WIZUALIZACJI WYŁĄCZONYCH ELEMENTÓW

2 - 1 - NAPINACZE PIROTECHNICZNE Z ZACZEPAMI PASA


Zaczep pasa po zadziałaniu zostaje wciągnięty do wnętrza wykładziny fotela na długość około 80 mm (X) .

Część linki (1) zostaje częściowo wciągnięta częściowo do wykładziny fotela .

Nawijacz pasa przestaje spełniać funkcję zabezpieczenia w razie uderzenia .

UWAGA : jeżeli fotel pasażera jest wolny, zagłębienie zaczepu pasa na tym fotelu jest większe niż na fotelu kierowcy .

2 - 2 - NAWIJACZ(E) PASÓW BEZPIECZEŃSTWA


Nawijacz (3), znajdujący się za wykładziną słupka środkowego nie wymaga demontażu tej wykładziny do wizualizacji odłączenia .

Szelka (2) nawijacza zostaje zablokowana przez mechanizm i nie spełnia już swojej funkcji .

2 - 3 - PRZEŁĄCZNIK DEZAKTYWACJI PODUSZKI POWIETRZNEJ PASAŻERA


Przełącznik blokady poduszki powietrznej pasażera aktywowany jest w położeniu on, lub odblokowany w położeniu of za pośrednictwem kluczyka ze stacyjki .

Położenie on umożliwia zadziałanie poduszki powietrznej w przypadku czołowego uderzenia .

W niektórych pojazdach, wizualizacja tej funkcji jest wzbogacona przez użycie kontrolki w zestawie wskaźników .

3 - WSKAZÓWKI PRZY WYMIANIE CZĘŚCI

Wymienione części zostaną odłączone w następujących wypadkach :

W konsekwencji, każda część do wymiany gwarancyjnej zostanie odesłana bez odłączania .

4 - WARUNKI TRANSPORTU ELEMENTÓW PIROTECHNICZNYCH

Transport tych elementów podlega procedurze transportu niebezpiecznych środków ; Produkty te zalicza się do klasy 9 i mogą być transportowane bez żadnych ograniczeń ilościowych do 31/12/1996 do wszystkich krajów europejskich, z wyjątkiem wielkiej brytanii, bez ograniczeń aż do 17/01/2001 oraz hiszpanii, oczekującej na odpowiedź .

Transport części musi się odbyć z opakowaniu, uzyskanym podczas operacji wymiany .

5 - PRZYPOMNIENIE DAT WAŻNOŚCI ELEMENTÓW PIROTECHNICZNYCH (PATRZ BROSZURA IS NR 70)

Każdy element pirotechniczny ma ograniczony czas ważności, nie należy więc przekraczać terminu 10 lat licząc od daty pierwszego wprowadzenia pojazdu do ruchu .

6 - MOŻLIWOŚCI NAPRAWY WIĄZKI

KONIECZNIE : po każdym zadziałaniu systemu centralnego poduszek powietrznych i pasów bezpieczeństwa, sprawdzić dokładnie całą wiązkę elektryczną jak również poszczególne złącza systemu .

UWAGA : naprawa lub dodanie przewodów elektrycznych jest zabronione w przypadku wszystkich elementów pirotechnicznych (połączenie kalkulatora aż do elementu pirotechnicznego) .

Natomiast można naprawiać przewody elektryczne zawierające :

Wymagany sposób naprawy :

KONIECZNIE : naprawę przewodów wykonać przy pomocy tulei i osłon termokurczliwych (skrzynka (-).1228) .

7 - KONTROLA PO WYKONANIU NAPRAWY

KONIECZNIE : po wszelkich operacjach serwisowych centralnego systemu poduszek powietrznych, należy wykonać odczyt błędów za pomocą przyrządu diagnostycznego .