C5JK08K1 - 206

ZŁOMOWANIE CENTRALNY SYSTEM PODUSZEK POWIETRZNYCH I PASÓW BEZPIECZEŃSTWA

KONIECZNIE : moduł kierownicy oraz pirotechniczne ładunki pasów bezpieczeństwa muszą zostać zneutralizowane .

1 - ZALECANE NARZĘDZIA


[1] Zestaw przewodów do odpalania ładunków pirotechnicznych (-).1227 .

[2] Moduł centralnego połączenia (-).1227-B .

2 - PROCEDURA NEUTRALIZOWANIA MODUŁÓW

KONIECZNIE : samochód należy ustawić na odkrytej przestrzeni .

Odłączyć akumulator .

Otworzyć wszystkie szyby i drzwi pojazdu .

KONIECZNIE : moduł kierownicy musi być właściwie zamocowany ; w pobliżu modułu nie może znajdować się żadna luźna część .

UWAGA : zdetonowanie modułu kierownicy nie zamontowanego na właściwym miejscu lub nieodpowiednio przymocowanego może spowodować uszkodzenia ciała .

KONIECZNIE : upewnić się, że nikt nie znajdzie się w pobliżu pojazdu w czasie zdetonowania modułu .

ROZPOCZĄĆ PROCEDURĘ NEUTRALIZOWANIA ŁADUNKÓW PIROTECHNICZNYCH PASÓW BEZPIECZEŃSTWA .


Odłączyć złącze (1) od modułu kalkulatora (2) .

Podłączyć przyrząd [2] do złącza (złączy) (1) (18 styków pomarańczowe) .

2 - 1 - OD STRONY KIEROWCY

2 - 2 - STRONA PASAŻERA

3 - PROCEDURA NEUTRALIZOWANIA ŁADUNKÓW PIROTECHNICZNYCH PASÓW BEZPIECZEŃSTWA

4 - PROCEDURA ODPALENIA


Podłączyć złącze (A) specjalnej wiązki przewodów [1] do złącza przyrządu [2] .

Zamknąć wszystkie drzwi pojazdu .

Rozwinąć wiązkę [1] na całej długości, aby zachować bezpieczną odległość .

Podłączyć zaciski zasilające (B) wiązki [1] do akumulatora 12 v .

Nacisnąć włącznik (C), aby zdetonować ładunki wybuchowe .

Odłączyć wiązkę [1] od złączy i akumulatora .

UWAGA : przed złomowanie sprawdzić, czy wszystkie ładunki w samochodzie zostały zdetonowane .

W przypadku nie zdetonowania różnych elementów pirotechnicznych, połączyć elementy bezpośrednio ze złączem (D) .

Przed przystąpieniem do zdetonowania tych różnych elementów pirotechnicznych, zamocować je ponownie .