C5KG0BF1 - 206

DEMONTAŻ/MONTAŻ RUCHOMA PŁYTA ELEKTRYCZNIE OTWIERANEGO DACHU

1 - DEMONTAŻ


Otworzyć ruchomą płytę na około 200 mm .

Zdemontować występ uruchamiający (1) .

Maksymalnie otworzyć ręcznie ruchomą płytę .


Zamknąć ręcznie ruchomą płytę, tworząc przestrzeń, umożliwiającą wyciągnięcie z lewej i prawej szyny, przednich narożników ruchomej płyty (2) .

Do wykonania następnej operacji potrzebne są dwie osoby .


Dokończyć zamykanie ruchomej płyty o 200 mm .

Przesunąć ruchomą płytę w lewo (3) a następnie kontynuować zamykanie aż do momentu, gdy, przez powstałą przestrzeń, będzie można wyjąć prawy oraz lewy tylny narożnik (2) .

Zdemontować ruchomą płytę .

2 - MONTAŻ

Sprawdzić czy prowadnice są prawidłowo umieszczone na narożnikach ruchomej płyty .

Postępować w odwrotnej kolejności jak podczas demontażu .