C5KG0CF1 - 206

DEMONTAŻ/MONTAŻ USZCZELKA RUCHOMEJ PŁYTY NA RAMIE

1 - DEMONTAŻ

Zdemontować ruchomą płytę .


Zdemontować :

2 - MONTAŻ

Zamontować uszczelkę zaczynając od tyłu ramy (2) .

UWAGA : sprawdzić czy uszczelka jest prawidłowo umieszczona we wgłębieniu .

Postępować w odwrotnej kolejności jak podczas demontażu .