C5KG0DF1 - 206

DEMONTAŻ/MONTAŻ ELEKTRYCZNY SZYBERDACH

1 - DEMONTAŻ

Zdemontować :


Zdemontować mocowania .

Do wykonania następnej operacji potrzebne są dwie osoby .

Zdemontować otwierany dach .

2 - MONTAŻ

Sprawdzić stan uszczelek na ramie otwieranego dachu .

Sprawdzić czy prowadnice przewodów znajdują się na swoim miejscu .

Wyczyścić dach przed montażem szyberdachu .

Postępować w odwrotnej kolejności jak podczas demontażu .

Kolejność dokręcania : Od (1) do (9) :