C5KG0GF1 - 206

DEMONTAŻ/MONTAŻ PRZEMIESZCZALNA RUCHOMA PŁYTA OTWIERANEGO DACHU

1 - DEMONTAŻ


Odblokować uchwyt otwierający .

Wypiąć : W (A) .

Otworzyć ruchomą płytę na 45 o, a następnie zdemontować ją .

2 - MONTAŻ

Postępować w odwrotnej kolejności jak podczas demontażu .