C5KG0JF1 - 206

DEMONTAŻ/MONTAŻ SILNIK ELEKTRYCZNEGO OTWIERANEGO DACHU

1 - DEMONTAŻ

Otworzyć wykładzinę zasłony otwieranego dachu .

Zdemontować :

Zdjąć wykładzinę dachu z uszczelek przednich drzwi .

UWAGA : opuścić wykładzinę dachu w przedniej części uważając, aby jej nie zagiąć .


Odłączyć połączenie elektryczne (1) .

Zdemontować mocowania (2) .

Wypiąć silnik z mechanizmu .

Wyjąć silnik od lewej strony .

2 - MONTAŻ

KONIECZNIE : sprawdzić : sprzęgnięcie silnika z jego mechanizmem .

Postępować w odwrotnej kolejności jak podczas demontażu .